(Ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ.TCĐVHNT ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ)

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương; ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động

Ngành đào tạo: Cao đẳng Quản lý văn hóa Mã ngành 6340436