Hợp tác quốc tế

Kể từ khi thành lập đến nay, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ luôn chú trọng hợp tác quốc tế, nhận thức rõ hoạt động hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng và không thể tách rời đối với việc xây dựng và phát triển của Nhà trường. 
Về nhiệm vụ:
- Phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế;
- Quản lý các hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước của trường;
- Thiết lập, duy trì các quan hệ trong và ngoài nước;
- Trao đổi NCKH, đào tạo, triển lãm, trình Hiệu trưởng quyết định;
- Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức và các bộ phận có liên quan làm thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn ra và đón tiếp các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến trao đổi hợp tác, nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại trường.
Về định hướng:
- Duy trì, củng cố quan hệ với các đối tác truyền thống; xây dựng thêm mối quan hệ với các đối tác mới theo hướng lựa chọn đối tác hợp tác có hiệu quả và những đối tác xếp thứ hạng cao trong khu vực và thế giới;
- Thu hút các nguồn tài trợ cho các đề tài, dự án nghiên cứu, hội thảo quốc tế và công bố quốc tế; tích cực tìm kiếm học bổng cho sinh viên và cán bộ, giảng viên đi học tập và nghiên cứu tại nước ngoài;
- Chủ động tìm kiếm và mở rộng quan hệ với các đối tác trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp và các địa phương; phát triển các chương trình giao lưu ngắn hạn để thu hút sinh viên quốc tế; 
- Tăng cường và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để góp phần vào việc quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín của Trường ở trong và ngoài nước thông qua các kênh website, mạng xã hội.