Thông báo tuyển sinh Đại học Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Quản lý Văn hóa

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp tuyển sinh trình độ đại học các chuyên ngành:
- Đại học Sư phạm Âm nhạc (liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học);
- Đại học Sư phạm Mỹ thuật (liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; đại học VLVH hệ tuyển tốt nghiệp THPT);
- Đại học Quản lý Văn hóa (liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; đại học VLVH hệ tuyển tốt nghiệp THPT).
Xem chi tiết Thông báo
tại đây!