Ở tuổi đôi mươi, là thế hệ tương lai của nước nhà, mỗi người thanh niên cần nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nổ lực hết mình vươn lên trong cuộc sống để tìm đến một phần giá trị đạo đức cao đẹp ở Người, sống xứng đáng với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.