Chương trình văn nghệ Lễ kết nghĩa năm 2020

3 năm trước - 966 lượt xem

        Thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020. Nhằm kết nối hoạt động tuyên truyền giáo dục; tổ chức phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành hỗ trợ thanh niên trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và công tác mở rộng mặt trận, tập hợp thanh niên.
       Được sự cho phép của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị. Ngày 29/9/2020 tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ 04 đơn vị: Đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ - Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ - Đoàn Trường phổ thông Thái Bình Dương - Đoàn phường An Hòa đã thỏa thuận Kết nghĩa với nhau.