Ký họa thực tế

3 năm trước - 1502 lượt xem

         Bài ký họa thực tế 3 của sinh viên lớp Đại học Sư phạm Mỹ thuật liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.