Ánh mắt

"Ánh mắt " - 20 × 30cm. Sơn dầu trên toan.

"Ánh mắt " - 20 × 30cm. Sơn dầu trên toan.

Vẽ 10/2020. 

Tác giả : Vương Thái Ngân