Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm học tập miễn phí các lớp nghệ thuật dành cho học sinh các Trường THCS, THPT tại thành phố Cần Thơ