Cô Lê Nguyệt Quỳnh giảng viên Khoa Âm nhạc và Múa đậu vòng sơ tuyển hội thi "nét duyên áo bà ba"