Kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam và Lễ giỗ Tổ sân khấu

Kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam và Lễ giỗ Tổ sân khấu được tổ chức tại Trường vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 26/9/2023 DL (nhằm 12/8/2023 AL).