Bình chọn hình ảnh cho tập thể hội thi "Nét duyên áo bà ba"

     Chúc mừng tập thể đã qua vòng sơ tuyển của Cuộc thi "Nét duyên áo bà ba".

     Mời cả nhà tham gia bình chọn cho các tập thể. Lưu ý, thời gian bình chọn từ nay đến hết ngày 30/9/2023.