Lễ tiếp nhận thiết bị âm nhạc do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ thuộc “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở về văn hóa”

        “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở về văn hóa” là chương trình viện trợ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhằm thúc đầy tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản và các nước thông qua việc cung cấp các thiết bị âm nhạc và xây dựng cơ sở đào tạo có liên quan đến phát triển văn hóa, giáo dục cho các tổ chức phi lợi nhuận (khoản viện trợ phi dự án) với tổng giá trị của mỗi khoản viện trợ tối đa 10 triệu yên (khoảng 2.19 tỷ Việt Nam đồng).
        Khoản viện phi dự án nâng cấp nhạc cụ cho Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ thuộc “chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở về văn hóa” được khởi xướng từ tháng 3 năm 2021 thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ. Trải qua gần 02 năm triển khai thực hiện (trong đó hơn 01 năm đại dịch Covid-19), đến tháng 11 năm 2022, khoản viện trợ chính thức được ký kết thực hiện.
      Khoản viện trợ này có tổng giá trị 88.274 USD, tương đương 2.052.367.341 đồng, trong đó: vốn viện trợ không hoàn lại: 75.716 USD tương đương 1.760.399.401 đồng, vốn đối ứng: 12.558 USD, tương đương 291.967.940 đồng.


        Mục tiêu của “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở về văn hóa” nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Giáo dục âm nhạc, trước hết là âm nhạc Phương Tây và âm nhạc dân tộc cho học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên được tiếp cận nhiều loại hình nhạc cụ khác nhau, giúp học sinh, sinh viên biết trân trọng và có ý thức giữ gìn, bảo vệ, phổ biến các giá trị âm nhạc truyền thống; vận dụng những kiến thức đã được học tập để sáng tạo nên những giá trị nghệ thuật mới, nâng cao nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, đời sống tinh thần của xã hội.
        Với “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở về văn hóa” lần này, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ là đơn vị thụ hưởng trực tiếp. Khoản viện trợ cung cấp 137 loại nhạc cụ, phụ kiện đi kèm cho Trường, như: Piano, Electric Piano, Key Board, bộ kèn, bộ đàn dây, bộ gõ,… trong đó có nhiều nhạc cụ chưa có tại Trường như: Saxophone, Trumpet, Trombone, Tuba, French Horn, Flugelhorn, Cornet, Contrabass, …. 


        Đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động của khoản viện trợ là học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ với khoảng 340 học sinh, sinh viên/năm; Đối tượng hưởng lợi gián tiếp từ khoản viện trợ thông qua các khóa bồi dưỡng, học tập ngoại khóa tại các Trường 200 học sinh/ năm; Hằng năm có trên 03 lần trình diễn các loại nhạc cụ được cung cấp từ khoản viện trợ: các đợt thi cuối học kì, cuối năm; các ngày lễ, kỷ niệm.