Thông báo tuyển sinh liên kết với Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh