Thông báo chiêu sinh khoá "Đào tạo Kỹ năng dẫn chương trình"

Thông báo chiêu sinh khoá "Đào tạo Kỹ năng dẫn chương trình".  

Thông báo chiêu sinh khoá "Đào tạo Kỹ năng dẫn chương trình".
          ✍️Học vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật.
✍️Thời lượng 5 tuần.
✍️Liên hệ hỗ trợ tư vấn: 
+ Cô Ngọc: 0939.530.536
+ Cô Hiền: 0979660087