Thông báo nghỉ dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày giải phóng Miền Nam, Quốc tế Lao động