Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022!

Xem toàn bộ thông báo tại đây!